Internet
var. symbol: číslo smlouvy
č.ú.: 2279168001/5500
VoIP telefonování
var. symbol: telefonní číslo
č.ú.: 2279168001/5500ADA-NET TV

Službu IPTV neposkytuje naše společnost, poskytovatelem je společnost sledovanitv.cz s.r.o., se sídlem U vodárny 3032/2a, 616 00 Brno, IČ: 1607910.Internet
Připojení k Internetu je fakturováno zpětně, vždy k poslednímu dni předcházejícího měsíce. Daňové doklady jsou zasílány pouze podnikatelským subjektům. Ostatní uživatelé dostanou předpis plateb na celý rok, podle kterého budou platby hradit. Pokud i přesto bude zákazník žádat měsíčně zasílání daňového dokladu, požádá o jeho zasílání na emailové adrese rpilat(at)ada-net.cz.

Zaslaná faktura obsahuje:
  • variabilní symbol, který je shodný s číslem faktury (konstantní symbol je 0308, specifický se neuvádí)
  • číslo bankovního účtu poskytovatele internetu
    Raiffeisen Bank č.ú.: 2279168001/5500

Způsob platby:
  • jednorázový příkaz k úhradě z běžného účtu (při platbě uvádějte číslo faktury jako variabilní symbol)
  • trvalý příkaz k úhradě z běžného účtu (při platbě uvádějte číslo smlouvy jako variabilní symbol)
  • úhrada složenkou na poště (při platbě uvádějte číslo smlouvy jako variabilní symbol)

VoIP telefonování
VoIP telefonování je předplacenou službou. Pro využívání služby je třeba dostatečný kredit na VoIP ústředně. Kredit lze navýšit zaslaním platby na účet eBanky 2279168001/5500 s variabilním symbolem shodným s vaším telefonním číslem. Daňové doklady jsou zasílány na vyžádání. Při nesprávném uvedení variabilního symbolu nebude navýšen kredit na VoIP ústředně a částka bude vrácena při inventuře nespárovaných plateb.

Bankovní spojení pro navýšení kreditu:
  • eBanka č.ú.: 2279168001/5500
  • variabilní symbol: telefonní číslo ve tvaru 515xxxxxx
  • konstatní symbol: 0308

DOMŮ  ::   O NÁS  ::   SLUŽBY  ::   PODPORA  ::   KONTAKTY  ::   PŘIHLÁŠENÍ  ::   FÓRUM  ::   WEBMAIL
Službu IPTV neposkytuje naše společnost, poskytovatelem je společnost sledovanitv.cz s.r.o., se sídlem U vodárny 3032/2a, 616 00 Brno, IČ: 1607910.
ABLE agency, s.r.o. © 2002-2007. Všechna práva vyhrazena.